Niezbędne informacje

 

 

Obsługa klienta

 

poniedziałek,środa,piątek    7:00 - 15:00

Wydłużone godziny pracy w dniach:

wt, czw   7:00 - 17:00 (kasa, faktury)

wt    7:00 - 17:00 (Sekretariat, Dział Techniczny)


Prezes Zarządu MPWiK

 

inż. Robert Nędza
przyjmuje strony:

wtorek                          9:00 - 14:00

 

 

 
 

 


MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie
Informacja
poniedziałek, 23 października 2017 08:47
MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie posiada na zbyciu samochód VWT4 skrzyniowy z podwójną kabiną:
 • Nr rej RZ68728
 • Rok prod. 1997
 • Typ 1.9 TD
 • Nr Vin WV1ZZZ0ZVX120695
 • Ładowność 6 osób 1000 kg
 • Rodzaj pojazdu ciężarowy
 • Pojazd wyceniono na kwotę 8500 PLN (brutto)
 • pojazd sprawny
W/w pojazd można oglądać w siedzibie Przedsiębiorstwa ul. Naruszewicza 18 w godzinach 8:00-14:00 (Dział Transportu). 
Ostateczny termin składania ofert w sekretariacie MPWiK p.104 upływa w dniu 15.11.2017r. g.15:00
 
Informacja
środa, 18 października 2017 10:57

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, iż od dnia 1.11.2017 nastąpi zmiana godzin obsługi klientów:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek:    7:00 - 15:00

Wydłużone godziny pracy w dniu:

wtorek  7:00 - 17:00 (Kasa, Dział Zbytu, Dział Techniczny, Sekretariat)

 
Melex dla MPWiK Sp. z o.o.

W dniu 29 czerwca br. dzięki staraniom Prezydenta Miasta Rzeszowa mielecka firma Melex przekazała za darmo miejskim spółkom, tj.: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – trzy pojazdy elektryczne Melex.

Umowa użyczenia została zawarta na trzy lata.

Więcej…
 
Zapraszamy do skorzystania z infrastruktury sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
 
Informujemy Państwa o możliwości skorzystania z nowopowstałej infrastruktury sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wybudowanej w ramach współfinansowanych ze środków UE projektów pn.:
 • „ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla miasta Rzeszowa”
 • „ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa – Część III”
 •  „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”
 • „ Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa – etap II”

 

Więcej…
 
Informacja o wymianie wzorców umów
piątek, 22 sierpnia 2014 11:15

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że w związku z zaleceniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie celem zabezpieczenia zbiorowych interesów konsumentów i ujednolicenia stosowanego przez MPWiK Sp. z o.o. wzorca umowy dla wszystkich Odbiorców usług, od dn. 18.08.2014 r. będą wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej pisma z nowym wzorcem umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków (oraz Uchwałą nr L/941/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 26.03.2013 r. dot. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Rzeszów) do Odbiorców usług którzy zawarli z naszą spółką umowę przed 01.10.2013 r.

Więcej…
 
 
 

 

 

ue

Polecane serwisy

  

Naszą witrynę przegląda teraz 124 gości