Aktualności
Informacja

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019r., w celu uzyskania uzgodnienia, do składanej dokumentacji projektowej, należy załączyć:

1. Wniosek wraz z oryginałem klauzuli zgodności projektu (wersji papierowej z wersją elektroniczną),

2. Projekt branżowy w wersji papierowej,

3. Projekt branżowy w wersji elektronicznej (skan projektu na płycie CD w formacie PDF - rozdzielczości 300 DPI).

Wytyczne jakim powinna odpowiadać dokumentacja projektowa (projekt branżowy), składana do uzgodnienia w tut. przedsiębiorstwie znajdują się tutaj

 
Informacja

MPWiK Sp. z o.o w Rzeszowie, informuje, że woda z Wodociągu Rzeszów jest zdatna do spożycia i odpowiada parametrom jakości wody zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (DZ.U. poz. 2794).

 

Wyniki badań parametrów wody pobranej w dniu 24 września 2018r. wykonane przez Akredytowane Laboratorium MPWiK. 

 

Wskaźnik

 Jednostka

Woda wychodząca ze stacji ZUW

Woda w wodociągu Rzeszów

Dopuszczalne zakresy wartości

 Mętność

NTU

<0,20

0,24

Akceptowalny przez konsumentów
 i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do
1 NTU

 Barwa

mg/l

<5

<5

Akceptowalny przez konsumentów
 i bez nieprawidłowych zmian

 Odczyn

pH

8,1

8,0

6,5-9,5

 Przewodność

µS/cm

642

649

2500

 Żelazo ogólne

µg/l

<20

<20

200

 Ogólny węgiel organiczny

mg/l

0,81

0,92

Bez nieprawidłowych zmian

 Mangan

µg/l

<20

<20

50

 Escherichia coli

j.t.k.* 100ml

0

0

0

 Enterokoki

j.t.k.* /100ml

0

0

0

Bakterie grupy coli

j.t.k.* /100ml

0

0

0

 Clostridium perfingens  (ze sporami)

j.t.k.* /100ml

0

0

0

 *j.t.k- jednostki tworzące kolonie

 
Modernizacja głównej magistrali wodociągowej metodą bezwykopową. (FILM)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie realizuje obecnie jedną z największych w ostatnich latach inwestycji w zakresie modernizacji istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Rzeszowa. Inwestycja obejmuje modernizację głównej magistrali wodociągowej z wykorzystaniem metody bezwykopowej. Zapewnia ona dostawę wody dla mieszkańców Rzeszowa oraz doprowadzenie wody do zbiorników wyrównawczych zlokalizowanych na terenie osiedli Krakowska Południe i Pobitno.

Więcej…
 
Informacja

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że ze względu na prowadzenie prac budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z przebudową (modernizacją) obiektów Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie”, wstrzymuje się przyjmowanie wycieczek na terenie Oczyszczalni Ścieków do czasu zakończenia inwestycji tj. lipiec 2019 roku. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Zapraszamy do zwiedzania Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Zwięczyckiej 36 w Rzeszowie.

 
Informacja
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie zawiadamia, że celem zwiększenia efektywności działań w zakresie kompleksowej obsługi klienta, Dział Gospodarki Wodomierzowej został przeniesiony z ul. Hetmańskiej 83 do siedziby MPWiK przy ul. Naruszewicza 18.

Dział Gospodarki Wodomierzowej został włączony w struktury Działu Zbytu. Zagadnienia związane z montażem, wymianą, legalizacją wodomierzy prowadzi Sekcja Gospodarki Wodomierzowej w pokoju nr 407, tel. 17 85 09 709.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2