Aktualności
Ogłoszenie

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18 posiada do sprzedaży przyczepy kempingowe w ilości 2 szt.

 

1. Przyczepa kempingowa CHATEAU model 320 TOURING rok budowy 1976

Nr. Rej. RZ 0421P Cena brutto: 1275 PLN.

 

2. Przyczepa kempingowa BURSTNER model 3603 rok budowy 1981

Nr. Rej. RZ 3536P Cena brutto: 2250 PLN.

 

Podane wyżej ceny przyczep kempingowych są cenami minimalnymi.

 

Zainteresowanych zakupem w/w przyczep informujemy, że oferty z proponowanymi cenami należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa przy ul. Naruszewicza 18 w zaklejonych kopertach do dnia 15.05.2018r.

Przyczepy można oglądać na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Zwięczycy ul. Zwięczycka 36 w godzinach od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Przedsiębiorstwa do dnia 17.05.2018 r.

 
Informacja

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Rzeszów, Gminy i Miasta Boguchwała, Gminy Krasne, Gminy Świlcza oraz Gminy i Miasta Tyczyn, na okres 3 lat, na podstawie złożonych przez MPWiK sp. z o.o. w Rzeszowie wniosków z dnia 12 marca 2018 r.

 

Zatwierdzone taryfy wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonych taryf na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na terenie Gminy Miasta Rzeszów, Gminy i Miasta Boguchwała, Gminy Świlcza oraz Gminy i Miasta Tyczyn nowe taryfy będą obowiązywać od dnia 16.05.2018r.

Na terenie Gminy Krasne nowe taryfy będą obowiązywać od 22.05.2018r. 

 

W załączeniu zamieszczamy zatwierdzone taryfy.

 

Niniejszy komunikat stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 
Informacja

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że ze względu na prowadzenie prac budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z przebudową (modernizacją) obiektów Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie”, wstrzymuje się przyjmowanie wycieczek na terenie Oczyszczalni Ścieków do czasu zakończenia inwestycji tj. lipiec 2019 roku. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Zapraszamy do zwiedzania Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Zwięczyckiej 36 w Rzeszowie.

 
Informacja
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie zawiadamia, że celem zwiększenia efektywności działań w zakresie kompleksowej obsługi klienta, Dział Gospodarki Wodomierzowej został przeniesiony z ul. Hetmańskiej 83 do siedziby MPWiK przy ul. Naruszewicza 18.

Dział Gospodarki Wodomierzowej został włączony w struktury Działu Zbytu. Zagadnienia związane z montażem, wymianą, legalizacją wodomierzy prowadzi Sekcja Gospodarki Wodomierzowej w pokoju nr 407, tel. 17 85 09 709.

 
Informacja
środa, 18 października 2017 10:57

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, iż od dnia 1.11.2017 nastąpi zmiana godzin obsługi klientów:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek:    7:00 - 15:00

Wydłużone godziny pracy w dniu:

wtorek  7:00 - 17:00 (Kasa, Dział Zbytu, Dział Techniczny, Sekretariat)

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2