Informacja

MPWiK Sp. z o.o w Rzeszowie, informuje, że woda z Wodociągu Rzeszów jest zdatna do spożycia i odpowiada parametrom jakości wody zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (DZ.U. poz. 2794).

 

Wyniki badań parametrów wody pobranej w dniu 24 września 2018r. wykonane przez Akredytowane Laboratorium MPWiK. 

 

Wskaźnik

 Jednostka

Woda wychodząca ze stacji ZUW

Woda w wodociągu Rzeszów

Dopuszczalne zakresy wartości

 Mętność

NTU

<0,20

0,24

Akceptowalny przez konsumentów
 i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do
1 NTU

 Barwa

mg/l

<5

<5

Akceptowalny przez konsumentów
 i bez nieprawidłowych zmian

 Odczyn

pH

8,1

8,0

6,5-9,5

 Przewodność

µS/cm

642

649

2500

 Żelazo ogólne

µg/l

<20

<20

200

 Ogólny węgiel organiczny

mg/l

0,81

0,92

Bez nieprawidłowych zmian

 Mangan

µg/l

<20

<20

50

 Escherichia coli

j.t.k.* 100ml

0

0

0

 Enterokoki

j.t.k.* /100ml

0

0

0

Bakterie grupy coli

j.t.k.* /100ml

0

0

0

 Clostridium perfingens  (ze sporami)

j.t.k.* /100ml

0

0

0

 *j.t.k- jednostki tworzące kolonie