Aktualności
Dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej
czwartek, 14 maja 2015 14:14

 MPWIK Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 17.05.2015r. w godz. od 5:00 do 23:00 zostanie przeprowadzona okresowa dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej miasta Rzeszowa oraz miejscowości przyległych korzystających z wody miejskiej.

Nadmiar chloru z wody, który będzie utrzymywał się do dnia następnego można usunąć przez jej odstanie lub przegotowanie. 

 

 
Informacja

 MPWIK Sp. z o.o.zawiadamia, że w dniu 8.06.2014r. w godz. od 5:00 do 23:00 zostanie przeprowadzona okresowa dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej miasta Rzeszowa oraz miejscowości przyległych korzystających z wody miejskiej. 

Nadmiar chloru z wody, który będzie utrzymywał się do dnia następnego można usunąć przez jej odstanie lub przegotowanie. 

 

 
Informacja o wymianie wzorców umów
piątek, 22 sierpnia 2014 11:15

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że w związku z zaleceniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie celem zabezpieczenia zbiorowych interesów konsumentów i ujednolicenia stosowanego przez MPWiK Sp. z o.o. wzorca umowy dla wszystkich Odbiorców usług, od dn. 18.08.2014 r. będą wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej pisma z nowym wzorcem umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków (oraz Uchwałą nr L/941/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 26.03.2013 r. dot. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Rzeszów) do Odbiorców usług którzy zawarli z naszą spółką umowę przed 01.10.2013 r.

Więcej…
 
Komunikat
czwartek, 27 września 2012 20:00

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie zawiadamia, że w dniu 30.09.2012r w godz. od 5:00 do 23:00 zostanie przeprowadzona okresowa dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej miasta Rzeszowa oraz miejscowości przyległych korzystających z wody miejskiej. 

Nadmiar chloru z wody, który będzie utrzymywał się do dnia nastepnego można usunać przez jej odstanie lub przegotowanie. 

 
Komunikat!!!
piątek, 03 sierpnia 2012 08:12

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że do dnia 30.11.2012 r. istnieje możliwość zalegalizowania bezumownego dotychczas poboru wody z sieci wodociągowej i/lub odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej w przypadku osobistego zgłoszenia się właściciela nieruchomości w siedzibie MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ul. Naruszewicza 18, 35-959 Rzeszów (p. 204) celem zawarcia umowy.

Dotyczy to również sytuacji, w których umowy warunkowe i umowy ryczałtowe na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków wygasły lub nie mają uzasadnienia.

Po dniu 30.11.2012 r. MPWIK Sp. z o.o. rozpocznie wzmożone kontrole przyłączy i w przypadku wykrycia nieprawidłowości zobowiązana będzie zgodnie z art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) kierować wnioski do właściwych organów ścigania o nałożenie kary 5 tys. zł za nielegalny pobór wody i/lub karę 10 tys. zł za nielegalne odprowadzanie ścieków.

W takim przypadku nastąpi natychmiastowe odcięcie dostawy wody i/lub blokada ścieków.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2