Druki do pobrania
Up

Wnioski warunki techniczne/uzgodnienie projektów

Wniosek nr 401 A o wydanie warunków/zapewnienia przyłączenia do sieci wod-kan
wniosek wt.pdf (306.74 kB)
Wniosek nr 4011 o wydanie warunków zamontowania wodomierza do opomiarowania wody bezpowrotnej zużytej/przeniesienia wodomierza głównego
Wniosek nr 402 – uzgodnienie dokumentacji projektowej
Wzór umowy - włączenie do cudzych sieci
Oświadczenie Projektanta o zgodności elektronicznej wersji dokumentu z oryginałem oraz jego stanem faktycznym i prawnym
Zawartość projektu branżowego
Wytyczne dla projektanta i inwestora
Wytyczne dot. doboru wodomierza do celów bytowych
Wniosek nr 401 B o wydanie warunków/zapewnienia przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej/przebudowy uzbrojenia wod-kan
Pokaż # 
Powered by Phoca Download