Druki do pobrania
Up

Wnioski

Wniosek - zawarcie umowy (Załącznik nr 1A)
Wzór oświadczenia (współwłasność małżeńska)
Wniosek - duplikat faktury VAT
Protokół zdawczo-odbiorczy
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłaczenia do sieci wod.-kan.
wniosek wt.rtf (45.00 kB)
Wniosek – przeniesienie wodomierza/dodatkowy wodomierz główny
Wniosek - wodomierz do podlewania
Wniosek – uzgodnienie dokumentacji projektowej
Wniosek - czyszczenie kanalizacji
Wniosek - usługi
uslugi.rtf (42.77 kB)
Wniosek - usunięcie awarii
Wniosek-wykonanie tabliczki do oznakowania
Wniosek- zamknięcie/otwarcie zasuwy
Karta przekazania odpadu - podmioty
Druk- potwierdzenie przewozu nieczystości ciekłych
Druk - zlecenie stałe z konta
Wytyczne do projektowania
Karta odbioru - osady ściekowe z przydomowej oczyszczalni
Wniosek - przyjęcie tłuszczy, osadów ściekowych
Wniosek - przyjęcie nieczystości ciekłych
Wniosek - zlecenie przyłącza, wcinki itp.
Wzór umowy -włączenie do prywatnej sieci
Cennik usług zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2017 (unieszkodliwienie nieczystości)
Cennik usług zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2017
Pokaż # 
Powered by Phoca Download