Ceny wody i ścieków

 

Ceny wody i ścieków na podstawie Taryfy na 2017 rok obowiązującej od 1.01. 2017r. do 31.12.2017r.

 

ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ Cena za 1 m³ dostarczonej wody:

dla gospodarstw domowych i celów bytowych 4,18 zł (netto   (VAT 8 %) 4,51 zł (brutto)
dla przemysłu i pozostałych odbiorców 4,21 zł (netto)  (VAT 8 %) 4,55 zł (brutto)

 

 

 

ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Cena za 1 m³ ścieków:

dla wszystkich klientów                                        
3,57 zł (netto) (VAT 8 %)

3,86 zł (brutto)

 

 

 

WYSOKOŚĆ  OPŁATY ABONAMENTOWEJ

Opłatę abonamentową zróżnicowano – zgodnie z przepisami rozporządzenia – dla:

 

1. Odbiorców rozliczanych według wskazań wodomierza w 1-miesięcznym okresie  rozliczeniowym

korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 6,96 zł (netto)  (VAT 8 %) 7,51 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi dostawy wody 3,43 zł (netto)  (VAT 8 %) 3,70 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków 3,53 zł (netto)  (VAT 8 %) 3,81 zł (brutto)

 

2. Odbiorców rozliczanych na podstawie ryczałtu w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym

korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 5,32 zł (netto)   (VAT 8 %) 5,75 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi dostawy wody 2,61 zł (netto)  (VAT 8 %) 2,82 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków 2,71 zł (netto)  (VAT 8 %) 2,93 zł (brutto)

 

 

3. Odbiorców usług korzystających z lokali w budynkach wielo-lokalowych

 6,48 zł (netto)  (VAT 8 %) 7,00 zł (brutto)

 

 

4. Odbiorców posiadających dodatkowy wodomierz służący opomiarowaniu bezpowrotnie zużytej wody

6,28 zł (netto) (VAT 8 %) 6,78 zł (brutto)