Instrukcja pobierania wody do badań PDF Drukuj Email

 

I. Czynności wstępne

Do poboru wody wskazane jest wybrać kran, który jest często używany. Jeżeli stan techniczny kranu czerpalnego, wylewki nie budzi zastrzeżeń należy zdjąć z niego wszelkie urządzenia tj.: sitka, plastikowe nakładki, przedłużki. W przypadku pobierania próbek fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w jednym punkcie wodę do analizy mikrobiologicznej pobrać jako pierwszą. Próbki do badań należy dostarczyć, w dniu pobrania, w możliwie jak najkrótszym czasie od momentu pobrania.

 

II. Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych.

1. Odebrać w Laboratorium wysterylizowaną butelkę o pojemności 0,5 litra, próbki pobrane do innych pojemników nie zostaną przyjęte do analizy.

2. Odkręcić kurek i spuszczać wodę (zimną) przez ok. 5 min., lub dłużej do uzyskania stabilnych warunków poboru (temperatura), kurek zakręcić.

3. Zdezynfekować kran metalowy płomieniem z opalarki lub tamponu nasączonego alkoholem (np. denaturatem), kran z tworzywa sztucznego zdezynfekować poprzez zanurzenie w 70% roztworze alkoholu lub w innym środku dezynfekującym.

4. Odkręcić kran i spuszczać wodę wolnym strumieniem do momentu aby mieć pewność, że brak jest pozostałości po środku dezynfekującym, ok. 2-3 minuty.

5. Wyciągnąć korek z papierkiem (papierek odrzucić tak aby nie dotknąć ścianki korka), korka nie odkładać, podstawić butelkę pod kran (nie dotykać butelką wylotu kranu).

6. Pobrać próbkę wody do objętości ¾ butelki, natychmiast zamknąć butelkę (uważać aby nie zanieczyścić jałowej części korka i szyjki butelki).

7. Butelkę z próbką oznakować etykietą podając: miejsce, datę, godzinę pobrania

8. W przypadku wody ze źródeł lub studni, w celu pobrania próbki opuścić do otworu czerpak np. wiadro lub inny otwarty pojemnik (zadbać o to by pojemnik był czysty). Następnie przelać pobraną wodę do butelki. Dalszy sposób postępowania jak wyżej.

 

III. Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych

Próbki fizykochemiczne można pobrać do butelek przygotowanych w laboratorium lub do pojemników po wodzie mineralnej niegazowanej (pojemniki należy dobrze przepłukać). Próbki pobrane do innych pojemników np. do butelek po sokach nie zostaną przyjęte do badań.

1. Przed rozpoczęciem pobierania próbki do pojemnika, spuszczać wodę przez ok. 5 min. w celu oczyszczenia kurka oraz uzyskania stabilnych warunków poboru (temperatura).

2. Wodę pobrać do czystej butelki o poj. min. 1 litr, uprzednio przemytego i wypłukanego pobieraną próbką,

3. Pojemnik napełnić powolnym strumieniem aż do przelania się.

4. Po napełnieniu butelkę natychmiast zamknąć.

5. Butelkę z pobraną próbką oznakować etykietą podając: miejsce, datę, godzinę pobrania.