Kontakt

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18

Bank PEKAO S.A. II Oddział Rzeszów 29 12402614 1111000039596242

NIP 813-33-36-039

Numer KRS: 0000185541

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 257 446 000,00 zł

BDO 000022197