Informacje ogólne PDF Drukuj Email

Laboratorium Centralne jest działem świadczącym usługi w zakresie badań fizykochemicznych: wody, ścieków i osadów ściekowych oraz badań mikrobiologicznych.

Laboratorium Centralne MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie sprawuje kontrolę nad jakością produkowanej wody oraz pełni nadzór nad skutecznością oczyszczania ścieków. W Laboratorium Centralnym pracuje zespół doświadczonych i kompetentnych analityków, którzy prowadzą szereg szczegółowych analiz w zakresie parametrów fizykochemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych oraz mikrobiologicznych wody. W poszczególnych pracowniach wykorzystuje się nowoczesną aparaturę, a stosowane metody badawcze oparte są na normach polskich i międzynarodowych obowiązujących również w Polsce. Laboratorium dostarcza obiektywnych dowodów, że jakość produkowanej przez MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie wody oraz odprowadzanych do środowiska ścieków oczyszczonych spełniają wymagania przepisów prawnych.

 
 
Laboratorium Centralne w dniu 8 maja 2009 roku uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1036 w zakresie oznaczeń wykonywanych w Pracowni Ścieków. Zakres oznaczeń akredytowanych został rozszerzony w maju 2014 o badania wykonywane w Pracowni Wody i Mikrobiologii.
 
Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1036
 
Laboratorium Centralne od 2014 r. posiada pozytywną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie dotyczącą zatwierdzenia Laboratorium do prowadzenia badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Decyzja PPIS wydawana jest na okres 1 roku i opiera się na ocenie wdrożonego i udokumentowanego systemu jakości w Laboratorium.
 
Poza wymienioną wyżej misją, Laboratorium świadczy również usługi w zakresie badania wody i ścieków dla klientów zewnętrznych indywidualnych i instytucjonalnych, dbając o najwyższą jakość tych usług, a co za tym idzie o satysfakcję swoich klientów. Pełną ofertę wykonywanych oznaczeń zamieszczono w załączniku Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Centralnym.