Sieci kanalizacyjne

 

MPWIK eksploatuje:

  • Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 689,4 km
  • 88 przepompowni ścieków
  • sieć kanalizacji burzowej o długości 335,6 km