Dokumenty wymagane przy zawieraniu umów na ścieki inne niż bytowe

 

WYKAZ DODATKOWYCH INFORMACJI WYMAGANYCH PRZY ZAWIERANIU UMÓW DOT. NIERUCHOMOŚCI EMITUJĄCYCH ŚCIEKI INNE NIŻ BYTOWE

  1. Mapa powykonawcza z naniesioną siecią wod.-kan. wraz z urządzeniami oczyszczającymi ścieki niebędące ściekami bytowymi*.
  2. Dokładny opis źródeł powstawania tych ścieków.
  3. Ilość ścieków niebędących ściekami bytowymi wraz z procentowym podziałem dla poszczególnych włączeń do miejskiego kolektora sanitarnego (ilość ścieków należy ustalić na podstawie zużycia wody).
  4. Dane o rodzaju działalności, systemie pracy, stanie zatrudnienia.

* ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

 

Więcej informacji w:

 

Dział Ochrony Środowiska

 

ul. Naruszewicza 18

 

pok. 408

 

pon-pt:  7-15

 

17/8509 692, 691, 689, 686