Przetargi
P-13/2017
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 10 lipca 2017 14:25

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa budynku brzegowego ujęcia wody "Zwięczyca II" na rzece Wisłok obejmująca wymianę systemu ujmowania wody poprzez instalację sit ssawnych"

 

Termin składania ofert do dnia:

25.07.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

25.07.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


Więcej…
 
P-09/2017
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 lipca 2017 13:51

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Modernizacja modułu kogeneracyjnego G2 zainstalowanego na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie

 Uwaga zmiana terminu składania ofert.!

Termin składania ofert do dnia:

21.07.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

21.07.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


Więcej…
 
P-12/2017
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 13 czerwca 2017 14:07

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami ścieków w rejonie ul. Św. Floriana i Kwarcowej

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert do dnia:

10.07.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

10.07.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


Więcej…
 
Zapytanie ofertowe - Z06/2017
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 czerwca 2017 14:03

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Mapy Numerycznej MPWiK w Rzeszowie

Termin składania ofert do dnia:

19.06.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

19.06.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


Więcej…
 
P-08/2017
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 08 maja 2017 13:10

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
na terenie miasta Rzeszowa

UWAGA: Zmiana SIWZ!

Termin składania ofert do dnia:

23.05.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

23.05.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


Więcej…
 
P-07/2017
Wpisany przez Administrator   
piątek, 05 maja 2017 13:21

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Kompleksowa ochrona obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

Termin składania ofert do dnia:

18.05.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

18.05.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


Więcej…
 
P-02/2017
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 kwietnia 2017 14:00

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Inżynier Kontraktu dla Projektu pn. „Budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów oczyszczalni ścieków w Rzeszowie”

Termin składania ofert do dnia:

25.04.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

25.04.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


Więcej…
 
P-06/2017
Wpisany przez Administrator   
piątek, 17 marca 2017 13:40

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową w rejonie
ul. Lewakowskiego - ul. Krakowskiej oraz ul. Krakowskiej – ul. Witosa
w Rzeszowie

 Uwaga zmiana SIWZ!

 Zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert do dnia:

07.04.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

07.04.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


Więcej…
 
P-01/2017
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 lutego 2017 14:36

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów oczyszczalni ścieków w Rzeszowie

 Uwaga zmiana SIWZ !

 Uwaga zmiana terminu składania ofert!

Uwaga zmiana SIWZ !

Termin składania ofert do dnia:

27.04.2017  do godz. 12:30 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

27.04.2017 o godz. 13:00 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Więcej…
 
P-04/2017
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 lutego 2017 14:37

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Dostawa odzieży, obuwia i rękawic roboczych/ochronnych

 

Termin składania ofert do dnia:

23.02.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

23.02.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


Więcej…
 
P-03/2017
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 stycznia 2017 13:53

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa (modernizacja) zbiorników wody pitnej na os. Krakowska Południe w Rzeszowie.

 Uwaga. Zmiana terminu otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia:

14.02.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

14.02.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


Więcej…