P-04/2017
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 lutego 2017 14:37

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Dostawa odzieży, obuwia i rękawic roboczych/ochronnych

 

Termin składania ofert do dnia:

23.02.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

23.02.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

9.02.2017 - Ogłoszenie - P04/2017

9.02.2017 - SIWZ - P04/2017

9.02.2017 - Załączniki edytowalne - P04/2017

17.02.3017 - Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami - P04/2017

9.03.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - P04/2017