P-01/2017
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 lutego 2017 14:36

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów oczyszczalni ścieków w Rzeszowie

 Uwaga zmiana SIWZ !

 Uwaga zmiana terminu składania ofert!

Uwaga zmiana SIWZ !

Termin składania ofert do dnia:

27.04.2017  do godz. 12:30 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

27.04.2017 o godz. 13:00 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania:

15.02.2017 - Ogłoszenie-P01/2017

17.02.2017 - SIWZ-IDW - P01/2017

17.02.2017 - SIWZ-wzór umowy/kontraktu - P01/2017
17.02.2017 - SIWZ - OPZ - P01/2017
17.02.2017 - Dokumentacja techniczna- P01/2017
17.02.2017- Załączniki edytowalne - P01/2017
17.02.2017- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - instrukcja -P01/2017

24.02.2017 - Pytania wykonawcy wraz z odpowiedziami -zmiana SIWZ- P01/2017

24.02.2017 - Załącznik edytowalny nr 10 nowy - P01/2017

24.02.2017 - Zmiana ogłoszenia - P01/2017

1.03.2017- Informacja o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego - P01/2017

1.03.2017 - Kopia odwołania WARBUD S.A.-P01/2017 

 

27.03.2017 - Zmiana ogłoszenia 2 - P01/2017
27.03.2017 - Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami -zmiana SIWZ 2- P01/2017
27.03.2017 - SIWZ - OPZ - po zmianach -P01/2017
27.03.2017 - Dokumentacja geologiczna- P01/2017
27.03.2017 - Rysunek W16 -P012017
27.03.2017 - Rysunek W03 -P012017
27.03.2017 - K1 ob 6 rzut fundamentów - P012017

 

3.04.2017 - Zawiadomienie o zmianie zapisów SIWZ-P01/2017

 

5.04.2017 - Informacja o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego 2 - P01/2017
5.04.2017 - Kopia odwołania Control Process.-P01/2017

 

10.04.2017 - Zmiana ogłoszenia 3 - P01/2017

10.04.2017 - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - P01/2017

 

20.04.2017 - Zmiana ogłoszenia 4 - P01/2017

20.04.2017 - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 - P01/2017

 

21.04.2017 - Zmiana ogłoszenia 5 - P01/2017 

 

28.04.2017 - Informacja o złożonych ofertach - P01/2017

 

26.05.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - P01/2017