P-02/2017
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 kwietnia 2017 14:00

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Inżynier Kontraktu dla Projektu pn. „Budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów oczyszczalni ścieków w Rzeszowie”

Termin składania ofert do dnia:

25.04.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

25.04.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

7.04.2017 - Ogłoszenie - P02/2017

7.04.2017 - SIWZ - P02/2017

7.04.2017 - Załączniki edytowalne - P02/2017

14.04.2017 - Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami - P02/2017

21.04.2017 - Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami 2 - P02/2017

26.04.2017 - Informacja o złożonych ofertach - P02/2017

09-06-2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - P02/2017