Zapytanie ofertowe - Z06/2017
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 czerwca 2017 14:03

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Mapy Numerycznej MPWiK w Rzeszowie

Termin składania ofert do dnia:

19.06.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

19.06.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

07.06.2017 - Ogłoszenie - Z06/2017

07.06.2017 - Zapytanie ofertowe - Z06/2017

07.06.2017 - Załączniki edytowalne - Z06/2017

07.06.2017 - Załącznik 1A - Z06/2017

20.06.2017 - Informacja o złożonych ofertach - Z06/2017

30.06.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Z06/2017