P-12/2017
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 13 czerwca 2017 14:07

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami ścieków w rejonie ul. Św. Floriana i Kwarcowej

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert do dnia:

10.07.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

10.07.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

13.06.2017 - Ogłoszenie - P12/2017

13.06.2017 - SIWZ - P12/2017

13.06.2017 - Dokumentacja projektowa - P12/2017

13.06.2017 - Załączniki edytowalne - P12/2017

23.06.2017 - Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami - P12/2017

27.06.2017 - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - P12/2017

03.07.2017 - 2. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - P12/2017

05.07.2017 - 2. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami - P12/2017

05.07.2017 - Dokumentacja geologiczna - P12/2017

11.07.2017 - Informacja o złożonych ofertach - P12/2017

17.07.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - P12/2017