P-13/2017
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 10 lipca 2017 14:25

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa budynku brzegowego ujęcia wody "Zwięczyca II" na rzece Wisłok obejmująca wymianę systemu ujmowania wody poprzez instalację sit ssawnych"

 

Termin składania ofert do dnia:

25.07.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

25.07.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

10.07.2017 - Ogłoszenie-P13/2017

10.07.2017 - SIWZ - P13/2017

10.07.2017 - Dokumentacja projektowa - P13/2017

27.07.2017 - Informacja o unieważnieniu postępowania - P13/2017