P-14/2017
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 24 lipca 2017 14:26

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowa – Etap II

 

Termin składania ofert do dnia:

07.08.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

07.08.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

24.07.2017 - Ogłoszenie-P14/2017

24.07.2017 - SIWZ - P14/2017

24.07.2017 - Dokumentacja projektowa - P14/2017

27.07.2017 - Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami - P14/2017

09.08.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - P14/2017