P-15/2017
Wpisany przez Administrator   
piątek, 28 lipca 2017 07:30

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa (modernizacja) magistrali wodociągowej „0” od SUW
przy ul. Zwięczyckiej do Al. Wyzwolenia w Rzeszowie

 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 Uwaga, zmiana terminu składania ofert!

 

Termin składania ofert do dnia:

25.08.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

25.08.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:

 


 Data dodania:

28.07.2017 - Ogłoszenie - P15/2017

28.07.2017 - SIWZ - P15/2017

28.07.2017 - Dokumentacja projektowa - P15/2017

28.07.2017 - Załączniki edytowalne - P15/2017

07.08.2017 - Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami - P15/2017

08.08.2017 - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - P15/2017

30.08.2017 - Informacja o unieważnieniu postępowania - P15/2017