P-10/2017
Wpisany przez Administrator   
piątek, 28 lipca 2017 09:20

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Dostawa ładowarki przegubowej, ciągnika oraz przyczepy w ramach Projektu pn. „Budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów oczyszczalni ścieków w Rzeszowie”

 

Uwaga, zmiana terminu składania ofert!

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Termin składania ofert do dnia:

22.08.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

22.08.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:

 


 Data dodania:

28.07.2017 - Ogłoszenie - P10/2017

28.07.2017 - SIWZ - P10/2017

28.07.2017 - Załączniki edytowalne - P10/2017

04.08.2017 - Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami - P10/2017

08.08.2017 - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - P10/2017

09.08.2017 - 2. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami - P10/2017

14.08.2017 - 3. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami - P10/2017

14.08.2017 - Załącznik nr 7 - edytowalny - P10/2017

23.08.2017 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - P10/2017

23.08.2017 - Informacja o złożonych ofertach - P10/2017