Zapytanie ofertowe - Z12/2017
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 sierpnia 2017 11:56

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Świadczenie usług pocztowych

Uwaga zmiana SIWZ!

Termin składania ofert do dnia:

17.08.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

17.08.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:

 


 Data dodania:

10.07.2017 - Ogłoszenie - Z12/2017

10.07.2017 - Zapytanie ofertowe - Z12/2017

11.08.2017 - Załącznik 1A -Z12/2017

11.08.2017 - Załącznik 1A -edytowalny - Z12/2017

29.08.2017 - Zawiadomienie o zamknięciu postępowania - ZO12/2017