P-16/2017
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 sierpnia 2017 14:36

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - Etap II

 

Termin składania ofert do dnia:

25.08.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

25.08.2017 o godz. 12:30 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

10.08.2017 - Ogłoszenie - P16/2017

10.08.2017 - SIWZ - P16/2017

10.08.2017 - Dokumentacja projektowa - P16/2017

29.08.2017 - Informacja o złożonych ofertach - P16/2017

7.09.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - P16/2017