P-22/2017
Wpisany przez Administrator   
piątek, 25 sierpnia 2017 14:20

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Dostawa ładowarki przegubowej, ciągnika oraz przyczepy w ramach Projektu pn. „Budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów oczyszczalni ścieków w Rzeszowie”

 Uwaga zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert do dnia:

6.09.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

6.09.2017 o godz. 12:30 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

25.08.2017 - Ogłoszenie - P22/2017

25.08.2017 - SIWZ - 22/2017

25.08.2017 - Załączniki edytowalne -P22/2017

30.08.2017 - Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami - P22/2017

1.09.2017 - 2. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami - P22/2017

7.09.2017 - Informacja o złożonych ofertach - P22/2017

18.09.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - P22/2017