P-23/2017
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 29 sierpnia 2017 13:13

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji dla zadania pn.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Rzeszowie

 

Termin składania ofert do dnia:

12.09.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

12.09.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

29.08.2017 - Ogłoszenie - P23/2017

29.08.2017 - SIWZ - 23/2017

29.08.2017 - Mapa -P23/2017

29.08.2017 - Załączniki edytowalne -P23/2017

15.09.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - P23/2017