P-24/2017
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 sierpnia 2017 13:14

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa (modernizacja) magistrali wodociągowej „0” od SUW
przy ul. Zwięczyckiej do Al. Wyzwolenia w Rzeszowie

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 

Termin składania ofert do dnia:

14.09.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

14.09.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

31.08.2017 - Ogłoszenie - P24/2017

31.08.2017 - SIWZ - P24/2017

31.08.2017 - Dokumentacja projektowa - P24/2017

31.08.2017 - Załączniki edytowalne - P24/2017

8.09.2017 - Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami - P24/2017

11.09.2017 - 2. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami - P24/2017 

15.09.2017 - Informacja o złożonych ofertach - P24/2017

27.09.2017 - Informacja o unieważnieniu postępowania - P24/2017