P-11/2017
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 05 września 2017 14:48

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Dostawa rur i kształtek PE i PVC

 Uwaga zmiana SIWZ

Uwaga zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert do dnia:

20.10.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

20.10.2017 o godz. 12:30 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:

 


 Data dodania:

5.09.2017 - Ogłoszenie - P19/2017

5.09.2017 - SIWZ - P19/2017

5.09.2017 - Wzór umowy - P11/2017

5.09.2017 - Załącznik 1A -P11/2017
5.09.2017 - Załączniki edytowalne - P11/2017
5.09.2017 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - instrukcja -P11/2017

5.10.2017 - Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami - P11/2017
5.10.2017 - Ogłoszenie - zmiana - P11/2017
5.10.2017 - 2. Załącznik 1A- P11/2017

20.10.2017 -Informacja o złożonych ofertach - P11/2017

17.11.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - P11/2017