Zapytanie ofertowe - Z19/2017
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 18 września 2017 11:15

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku biurowego
z przejazdu na część biurową (z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, c.o., klimatyzacji, energii elektrycznej) oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 1085/6, 1082/6 obr. 207 w Rzeszowie
przy ul. Naruszewicza

 

Termin składania ofert do dnia:

29.09.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

29.09.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

18.09.2017 - Ogłoszenie - Z19/2017

18.09.2017 - Zapytanie ofertowe - Z19/2017

18.09.2017 - Dokumentacja projektowa - P19/2017