Zapytanie ofertowe - Z21/2017
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 03 października 2017 07:26

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku biurowego z przejazdu na część biurową (z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, c.o., klimatyzacji, energii elektrycznej) oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 1085/6, 1082/6 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Naruszewicza

Termin składania ofert do dnia:

11.10.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

11.10.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

03.10.2017 - Ogłoszenie - ZO21/2017

03.10.2017 - Zapytanie ofertowe - ZO21/2017

03.10.2017 - Dokumentacja projektowa - ZO21/2017