P-28/2017
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 06 listopada 2017 13:15

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową w rejonie ul. Lewakowskiego – ul. Krakowskiej w Rzeszowie

 

Termin składania ofert do dnia:

20.11.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

20.11.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

06.11.2017 - Ogłoszenie - P28/2017

06.11.2017 - SIWZ - P28/2017

06.11.2017 - Dokumentacja projektowa - P28/2017

06.11.2017 - Załączniki edytowalne - P28/2017

15.11.2017 - Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami - P28/2017

21.11.2017 - Informacja o złożonych ofertach - P28/2017

27.11.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - P28/2017