P-31/2017
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 listopada 2017 14:57

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Dostawa wodomierzy oraz nakładek radiowych do wodomierzy

 

Termin składania ofert do dnia:

1.12.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

1.12.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

24.11.2017 - Ogłoszenie - P31/2017

24.11.2017 - SIWZ - P31/2017

24.11.2017 - Załączniki edytowalne - P31/2017

7.12.2017 - Inormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - P31/2017