P-33/2017
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 listopada 2017 15:00

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowa – Etap IV

 

Termin składania ofert do dnia:

14.12.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

14.12.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

30.11.2017 - Ogłoszenie - P33/2017

30.11.2017 - SIWZ - P33/2017

30.11.2017 - Dokumentacja projektowa - P33/2017

30.11.2017 - Załączniki edytowalne - P33/2017

22.12.2017 - Inormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - P33/2017