P-01/2018
P-01/2018
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 30 stycznia 2018 13:03

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie oraz członków rodzin pracowników

 

 Uwaga, zmiana terminu składania ofert!

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Termin składania ofert do dnia:

12.02.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

12.02.2018 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

30.01.2018 - Ogłoszenie - P01/2018

30.01.2018 - SIWZ - P01/2018

30.01.2018 - Załączniki edytowalne - P01/2018

02.02.2018 - Przedłużenie terminu składania ofert - P01/2018

08.02.2018 - Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert - P01/2018

08.02.2018 - Zmiana ogłoszenia 1 - P01/2018

08.02.2018 - Zmiana ogłoszenia 2 - P01/2018

13.02.2018 - Informacja o złożonych ofertach - P01/2018

16.02.2018 - Informacja o unieważnieniu postępowania - P01/2018

19.02.2018 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi - P01/2018