Zapytanie ofertowe - ZO-01/2018
Wpisany przez Administrator   
środa, 31 stycznia 2018 14:45

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji  dla zadania pn.  „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Załęże teren w okolicy Giełdy Samochodowej ul. Załęska, Spichlerzowa i Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Termin składania ofert do dnia:

08.02.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

08.02.2018 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

31.01.2018 - Ogłoszenie - ZO-01/2018

31.01.2018 - Zapytanie ofertowe - ZO-01/2018

31.01.2018 - Mapa -ZO-01/2018

31.01.2018 - Załączniki edytowalne - ZO-01/2018

14.02.2018 - Informacja o unieważnieniu postępowania - ZO-01/2018