Usługi elektryczne

 

Przezwajanie silników elektrycznych o mocy do 55 kW

 

Warunki niezbędne do wykonania usługi:

  • Zlecenie pozostawione w Biurze Obsługi Klienta MPWiK , ul. Naruszewicza 18.

 

Więcej informacji w:

 

Dz. Gł. Energetyka -Przepompownia

 

ul. Armii Krajowej

 

tel. /17/ 8509701

 

 

 

 

Prowadzenie odpłatnej eksploatacji przepompowni wody i ścieków

 

Warunki niezbędne do wykonania usługi:

  • Zlecenie pozostawione w Biurze Obsługi Klienta MPWiK , ul. Naruszewicza 18.
  • Pełna dokumentacja obiektów zleconych do prowadzenia eksploatacji

 

 

Przesył, dystrybucja i obrót energią elektryczną zgodnie z posiadaną koncesją wydaną przez Prezesa URE

Warunki niezbędne do wykonania usługi:

  • Dokumentacja powykonawcza odbiorcy
  • Umowa o dostawę energii elektrycznej

 

 

 

Ceny zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki

 

 

Więcej informacji w:

 

Dz. Gł. Energetyka - Przepompownia

 

ul. Krakowska

 

tel. /17/ 8509706