Przyjęcie nieczystości ciekłych

 

Przyjęcie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z gospodarstw domowych

 

Warunki niezbędne do wykonania usługi:

  • umowa z jedną z firm świadczących usługi asenizacyjne, z którymi PMWiK podpisało umowy na przyjęcie do unieszkodliwienia  w miejskiej oczyszczalni ścieków dowożonych nieczystości ciekłych.
  • Obszar z którego przyjmowane będą nieczystości ciekłe do miejskiej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie obejmuje gminy: Miasto Rzeszów, Boguchwała, Czudec, Lubenia, Tyczyn, Chmielnik, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, Czarna, Trzebownisko, Głogów Młp. oraz Świlcza

 

Przyjęcie bytowych nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych od podmiotów gospodarczych i użyteczności publicznej.

 

Warunki niezbędne do wykonania usługi:

  • Wniosek o wydanie zgody, zawierający charakterystykę nieczystości ciekłych i źródeł ich powstawania –należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPWiK , ul. Naruszewicza 18.

 

Przyjęcie przemysłowych lub mieszaniny bytowych i przemysłowych nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych od podmiotów gospodarczych

 

Warunki niezbędne do wykonania usługi:

  • Wniosek o zawarcie umowy, zawierający charakterystykę nieczystości ciekłych i źródeł ich powstawania wraz aktualnymi badaniami nieczystości ciekłych oraz informacją o urządzeniach oczyszczających ścieki przemysłowe- należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPWiK , ul. Naruszewicza 18.

 

 

 

Do pobrania:

 

 

Więcej informacji w siedzibie Spółki:

 

Dział Ochrony Środowiska

 

ul. Naruszewicza 18

 

pok. 408-410

 

w godz. 7-15

 

te. /17/ 8509692 (-689)(-691)(-686)