Dyspozycje dotyczące odpowiedzialności za stan techniczny elementów i urządzeń instalacji

 

wewnętrznych oraz sieci zewnętrznych przedstawia poniższy schemat.