Sieci wodociągowe

 

MPWIK eksploatuje:

  • sieć wodociągową o łącznej długości  902,8 km
  • 2 ujęcia powierzchniowe wody  na rzece Wisłok o łącznej zdolności produkcyjnej 84,0 tys. m3/dobę.
  • awaryjne ujęcie wgłębne przy ul. Mazowieckiej w Rzeszowie o wydajności 240 m3/dobę
  • lokalne ujęcie wody Osiedle Słocina w Rzeszowie o wydajności 465m3/dobe
  • 36 przepompownie wody (hydrofornie),
  • 11 zbiorników wyrównawczych wody czystej (Krakowska Południe, PobitnoSłocina, Słocina Roch, Pustki) o łącznej pojemności 34,4 tys.m3
  • 186 studni publicznych, 10 zdrojów ulicznych

 

 


 

 

W przepompowniach wody i hydroforniach prowadzone są systematycznie remonty części technologicznej.  Montowane są przemienniki częstotliwości w układach zasilania, co redukuje zużycie energii elektrycznej
i zapewnia większą stabilność ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

 

 

Celem zapewnienia większej kontroli nad pracą sieci wodociągowej, MPWiK stworzył i systematycznie rozbudowuje system monitoringu, rejestrujący ciśnienia i przepływy wody w sieci wodociągowej I i II strefy zasilania.