Sieci wodociągowe

 

MPWIK eksploatuje:

 • sieć wodociągową o łącznej długości 1025,7 km, z tego:
   • sieć magistralna                       55,1 km
   • sieć rozdzielcza                      605,0 km
   • przyłącza wodociągowe           365,6 km
 • 39 pompowni wody (hydrofornii)
 • 14 zbiorników wyrównawczych wody czystej o łącznej pojemności 35,1 tys. m3

 

Ponadto Spółka eksploatuje 187 studni publicznych i 11 zdrojów ulicznych.

 

 


 

 

W przepompowniach wody i hydroforniach prowadzone są systematycznie remonty części technologicznej. Montowane są przemienniki częstotliwości w układach zasilania, co redukuje zużycie energii elektrycznej
i zapewnia większą stabilność ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

 

 

Celem zapewnienia większej kontroli nad pracą sieci wodociągowej, MPWiK stworzył i systematycznie rozbudowuje system monitoringu, rejestrujący ciśnienia i przepływy wody w sieci wodociągowej I i II strefy zasilania.