Zakład Uzdatniania Wody

 

Miasto Rzeszów do niedawna dysponowało 2 stacjami uzdatniania wody (ujmowanej z rzeki Wisłok) o łącznej wydajności 84 000 m3/d.  Proces technologiczny uzdatniania obejmował: ozonowanie wstępne, koagulację, sedymentację, filtrację, dezynfekcję chlorem gazowym.

 

Dla poprawienia jakości dostarczanej odbiorcom wody, w roku 2000 podjęto działania w celu modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody w Zwięczycy w ramach projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pn.: PROGRAM POPRAWY WODY PITNEJ DLA AGLOMERACJI RZESZOWSKIEJ (PROJEKT 2003/PL/16/P/PE/040). 

 

Krótka historia projektu:

 

W latach 1999-2000 wykonano dokumentację prac modernizacyjnych (budowa nowego, wspólnego bloku procesu technologicznego ozonowania pośredniego i filtrów węglowych, z odpowiednią infrastrukturą oraz centralną sterownią, wprowadzenie dwutlenku chloru do procesu dezynfekcji oraz uporządkowanie gospodarki osadowej).

 

Lata 2000-2003 - działania w celu pozyskania środków unijnych na realizację Projektu;

 

Grudzień 2003 roku – zatwierdzenie Projektu przez Komisję Europejską i przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 55 % kosztów kwalifikowanych.

 

Lata 2004-2009 przeprowadzanie przetargów, zawieranie kontraktów prowadzenie prac budowlano-instalacyjnych.


W roku 2007 zakończono prowadzenie robót związanych z porządkowaniem gospodarki osadowej oddając do użytkowania budynek pras i odstojników.

 

 

W roku 2008 oddano do eksploatacji Nowy Blok Technologiczny, w którym prowadzony jest proces ozonowania pośredniego i filtracja na filtrach węglowych.

 

 

Wyremontowano także istniejące obiekty ZUW1 i ZUW2 oraz zmodernizowano niektóre procesy produkcyjne w nich prowadzone.

 


Modernizacja ZUW Zwięczyca zwiększyła efektywność uzdatniania wody, poprawiła własności organoleptyczne (smak i zapach) wody, zapewniła dostawy wody stabilnej jakościowo.