Przetargi
P-11/2019
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 04 kwietnia 2019 07:13

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

        Przebudowa stacji transformatorowej SN/nN wraz z liniami kablowymi na terenie przepompowni ścieków na ul. Lubelskiej w Rzeszowie

  

 Uwaga, zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert do dnia:

09.05.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

09.05.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


Więcej…
 
P-12/2019
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 04 kwietnia 2019 07:13

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

        Dostawa odzieży, obuwia i rękawic roboczych/ochronnych

  

Termin składania ofert do dnia:

17.04.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

17.04.2019 o godz. 12:30 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


Więcej…
 
P-13/2019
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 28 marca 2019 13:26

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

       Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie

  

Termin składania ofert do dnia:

11.04.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

11.04.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


Więcej…
 
P-09/2019
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 marca 2019 13:40

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

       Budowa studni pomiarowych dn 1200, dn 1500 na sieci wodociągowej

  

Termin składania ofert do dnia:

09.04.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

09.04.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


Więcej…
 
P-08/2019
Wpisany przez Administrator   
piątek, 08 marca 2019 13:46

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

     Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowa– etap I/2019

 

 

Termin składania ofert do dnia:

22.03.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

22.03.2019 o godz. 12:30 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


Więcej…
 
P-07/2019
Wpisany przez Administrator   
piątek, 08 marca 2019 13:40

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

   Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia: „Uzbrojenie terenu w rejonie Bł. Karoliny i terenów przyległych w Rzeszowie – etap III” 

 

 

Termin składania ofert do dnia:

22.03.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

22.03.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


Więcej…
 
P-06/2019
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 lutego 2019 12:50

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

   Ocena przydatności ujęć wód podziemnych do celów zaopatrzenia w wodę mieszkańców Rzeszowa w sytuacjach kryzysowych

 

 

Termin składania ofert do dnia:

05.03.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

05.03.2019 o godz. 12:30 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


Więcej…
 
P-02/2019
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 lutego 2019 12:44

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

  Dostawa polimeru w formie emulsji oraz proszku wspomagającego proces odwadniania osadu przefermentowanego na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie

 

 

Termin składania ofert do dnia:

05.03.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

05.03.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


Więcej…
 
P-03/2019
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 14 lutego 2019 10:00

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych wytwarzanych w Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie  

 

Termin składania ofert do dnia:

27.02.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

27.02.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


Więcej…
 
P-05/2019
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 04 lutego 2019 13:30

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Senatorskiej w Rzeszowie 

 

Termin składania ofert do dnia:

18.02.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

18.02.2019 o godz. 12:30 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


Więcej…
 
P-04/2019
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 04 lutego 2019 13:29

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Miłej w Rzeszowie 

 

Termin składania ofert do dnia:

18.02.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

18.02.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


Więcej…