Pomiń zawartość →

Brylanty Polskiej Gospodarki 2019

       

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie otrzymało nagrodę Brylant Polskiej Gospodarki 2019

Instytut Europejskiego Biznesu zbadał w lutym 2020r. wyniki finansowe 56 tysięcy polskich przedsiębiorstw. Tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 uzyskało 653 firmy z województwa podkarpackiego, w tym MPWiK Sp. z o.o. zajmując 46 miejsce na podkarpaciu ( 5 miejsc wyżej niż w ubiegłym roku).
Podstawę sporządzenia rankingu najcenniejszych firm stanowiła wartość rynkowa firm liczona poprzez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.