Pomiń zawartość →

BUDOWA SUSZARNI MECHANICZNEJ OSADÓW WRAZ Z MODERNIZACJĄ OBIEKTÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ MIASTA RZESZOWA

 

Celem projektu jest:

Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych i poprawa bezpieczeństwa dostaw wody pitnej na terenie aglomeracji Rzeszów.