Pomiń zawartość →

Informacja

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie przypomina użytkownikom sieci wodociągowej o konieczności zabezpieczenia wodomierzy wraz z armaturą  i urządzeniami pomiarowymi przed działaniem niskich temperatur. Awarie powstałe w wyniku braku zabezpieczeń usuwane będą na koszt Odbiorcy.

Informacja

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że w lipcu 2019 r. zostało zakończone zadanie prewencyjne pn., „Polepszenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obiekcie Zakładu Uzdatniania Wody” w ramach którego został wykonany system detekcji CO, CH4, H2 oraz zakup gaśnic. Zadanie to zostało dofinansowane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń…

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

    W związku z organizacją Dni Otwartych Funduszy Europejskich, MPWiK w dniu 11 maja 2019 r. udostępni do zwiedzania teren zmodernizowanej przy udziale Funduszu Spojności Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie, mieszczącej się przy ul. Ciepłowniczej 2 oraz Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Zwięczyckiej 36. Z uwagi na fakt, iż są to…

Informacja

Dobre praktyki w Rzeszowie- suszarnia osadów i farma fotowoltaiczna Publikacja artykułu w biuletynie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Fundusze Europejskie w Polsce”, nr 5, grudzień 2018, str. 10. Przejdź do publikacji

Informacja

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019r., w celu uzyskania uzgodnienia, do składanej dokumentacji projektowej, należy załączyć: 1. Wniosek wraz z oryginałem klauzuli zgodności projektu (wersji papierowej z wersją elektroniczną), 2. Projekt branżowy w wersji papierowej, 3. Projekt branżowy w…

Modernizacja głównej magistrali wodociągowej metodą bezwykopową. (FILM)

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie realizuje obecnie jedną z największych w ostatnich latach inwestycji w zakresie modernizacji istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Rzeszowa. Inwestycja obejmuje modernizację głównej magistrali wodociągowej z wykorzystaniem metody bezwykopowej. Zapewnia ona dostawę wody dla mieszkańców Rzeszowa oraz doprowadzenie wody…

Informacja

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Rzeszów, Gminy i Miasta Boguchwała, Gminy Krasne, Gminy Świlcza…