Pomiń zawartość →

P-36/2021

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
podczas realizacji dla zadań pn.:
1) Rozbudowa zbiorników wody niechlorowanej wraz z infrastrukturą na
ZUW,
2) Zmiana technologii chlorowania wody czystej dwoma dezynfekantami
(Cl2 i ClO2).”

 

 

UWAGA!!!

Zmiana terminu na składanie ofert.

 

Termin składania ofert do dnia:

16.11.2021  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

16.11.2021 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

P-35/2021

  MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie: 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
podczas realizacji dla zadania pn.:
„Budowa nowej bazy transportowej MPWiK przy ul. Ciepłowniczej
w Rzeszowie””

UNIEWAŻNIONE POSTĘPOWANIE

Termin składania ofert do dnia:

9.11.2021  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

9.11.2021 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

 

P-34/2021

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Dostawa szytej na miarę odzieży roboczej i ochronnej letniej/zimowej”

 

Termin składania ofert do dnia:

14.10.2021  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

14.10.2021 o godz. 12:35 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

P-33/2021

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

na opracowanie

kompletnej dokumentacji

projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji dla zadań pn.:

1) Rozbudowa zbiorników wody niechlorowanej wraz z infrastrukturą na
ZUW,
2) Zmiana technologii chlorowania wody czystej dwoma dezynfekantami
(Cl2 i ClO2)”

 

 

UNIEWAŻNIONE POSTĘPOWANIE

 

Termin składania ofert do dnia:

14.10.2021  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

14.10.2021 o godz. 12:25 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

P-29/2021

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji dla zadań pn.:

1) „Budowa dwóch osadników wtórnych, układu drogowego i poletek
     osadowych na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie”,

2) Budowa zbiornika retencyjnego wód przypadkowych dla MPWiK Sp. z o.o. w
     Rzeszowie,

3) Budowa węzła osadowego na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie,

4) Budowa instalacji grawimetrycznej selekcji osadu czynnego i układu
     sterowania napowietrzaniem na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie

 

 

Termin składania ofert do dnia:

14.10.2021  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

14.10.2021 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

P-31/2021

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej położonej w rejonie ul. Granicznej w Rzeszowie

 

Termin składania ofert do dnia:

04.10.2021  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

04.10.2021 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

P-30/2021

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ks. Jana Stączka w Rzeszowie

 

 

UWAGA – zbiornik przepompowni ścieków należy wykonać o śr. DN 2000. Konstrukcję zbiornika, rzędne posadowienia zbiornika i rurociągu dopływowego wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Wyposażenie przepompowni wykonać zgodnie z projektem budowlanym.  

Termin składania ofert do dnia:

31.08.2021  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

31.08.2021 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

P-27/2021

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie

 

 

  

Termin składania ofert do dnia:

19.08.2021  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

19.08.2021 o godz. 12:25 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

P-25/2021

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków
oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ks. Jana Stączka
w Rzeszowie

 

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE  

Termin składania ofert do dnia:

19.08.2021  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

19.08.2021 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

P-26/2021

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Remont modułu kogeneracyjnego G2

zainstalowanego na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie

 

 

  

Termin składania ofert do dnia:

13.08.2021  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

13.08.2021 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania: