Pomiń zawartość →

P-24/2022

MPWIK sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie: ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Zadanie pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Załęskiej i hr. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie

Termin składania ofert

09.08.2022 r. do godz. 12:00 – sekretariat (I p.)

Termin otwarcia ofert

09.08.2022 r. o godz. 12:15 – sala konferencyjna (I p.)

Uwagi

P-19/2022

MPWIK sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie: ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Zadanie pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Załęskiej i hr. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie

Termin składania ofert

do dnia 25.04.2022 r. do godz. 12:00 – sekretariat (I p.)

Termin otwarcia ofert

dnia 25.04.2022 r. godz. 12:15 – sala konferencyjna (I p.)

Uwagi

Zmiana projektu wykonawczego !

P-10/2022

MPWIK sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie: ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Zadanie pn.

Wykonanie kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków przy ul. Wioślarskiej w Rzeszowie

Termin składania ofert

do dnia 15.03.2022 r. do godz. 12:00 – sekretariat (I p.)

Termin otwarcia ofert

dnia 15.03.2022 r. godz. 12:15 – sala konferencyjna (I p.)

Uwagi

P-06/2022

MPWIK sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie: ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Zadanie pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Załęskiej i hr. Wandy Tarnowskiej
w Rzeszowie

Termin składania ofert

22.03.2022 r. do godz. 12:00 – sekretariat (I p.)

Termin otwarcia ofert

22.03.2022 r. o godz. 12:20 – sala konferencyjna (I p.)

Uwagi

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert!
Uszczegółowienie zakresu przedmiotu zamówienia!
Postępowanie unieważnione!

Zapytanie ofertowe – ZO05/2022

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie: ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zadanie pn.

„Dostawa środków czystości dla MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie”

Termin składania ofert

23.02.2022 do godz. 12:00 – sekretariat (I p.)

Termin otwarcia ofert

23.02.2022 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Uwagi

P-07/2022

MPWIK sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie: ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Zadanie pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Rzeszowie

Termin składania ofert

28.02.2022 r. do godz. 12:00 – sekretariat (I p.)

Termin otwarcia ofert

28.02.2022 r. o godz. 12:15 – sala konferencyjna (I p.)

Uwagi

P-08/2022

MPWIK sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie: ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Zadanie pn.

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji dla zadań pn.:
1) Budowa zbiornika retencyjnego ścieków sanitarnych dla MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie,
2) Budowa węzła osadowego na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie”

Termin składania ofert

18.02.2022 do godz. 12:00 – sekretariat (I p.)

Termin otwarcia ofert

18.02.2022 do godz. 12:15 – sala konferencyjna (I p.)

Uwagi

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert!

P-05/2022

MPWIK sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie: ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Zadanie pn.

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji dla zadań pn.:
1) Budowa zbiornika retencyjnego ścieków sanitarnych dla MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie,
2) Budowa węzła osadowego na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie”

Termin składania ofert

10.02.2022 do godz. 12:00 – sekretariat (I p.)

Termin otwarcia ofert

10.02.2022 do godz. 12:15 – sala konferencyjna (I p.)

Uwagi

Postępowanie zamknięte!!

P-04/2022

MPWIK sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie: ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Zadanie pn.

„Wykonanie kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków przy ul. Wioślarskiej w Rzeszowie”

Termin składania ofert

16.02.2022 do godz. 12:00 – sekretariat (I p.)

Termin otwarcia ofert

16.02.2022 do godz. 12:15 – sala konferencyjna (I p.)

Uwagi

Postępowanie unieważnione

Zmiana dokumentacji projektowej

P-41/2021

MPWIK sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie: ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Zadanie pn.

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań pn.:
1) Budowa zbiornika retencyjnego ścieków sanitarnych dla MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie,
2) Budowa węzła osadowego na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie”

Termin składania ofert

18.01.2021 do godz. 12:00 – sekretariat (I p.)

Termin otwarcia ofert

18.01.2021 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Uwagi

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE