Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe – ZO40/2021

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie: ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zadanie pn.

„Dostawa środków czystości dla MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie”

Termin składania ofert

11.01.2021 do godz. 12:00 – sekretariat (I p.)

Termin otwarcia ofert

11.01.2021 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Uwagi

Zapytanie ofertowe – ZO34/2021

MPWIK sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie: ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zadanie pn.

„Dostawa środków czystości dla MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie”

Termin składania ofert

20.12.2021 do godz. 12.00 – sekretariat (I p.)

Termin otwarcia ofert

20.12.2021 o godz. 12.15 – świetlica (I p.)

Uwagi

P-37/2021

MPWIK sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie: ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Zadanie pn.

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowa”

Termin składania ofert

21.12.2021 do godz. 12.00 – sekretariat (I p.)

Termin otwarcia ofert

21.12.2021 o godz. 12.15 – świetlica (I p.)

Uwagi

P-38/2021

MPWIK sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie: ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Zadanie pn.

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Dn 800 od ul. Ks. M. Kolbego do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lubelskiej oraz Wykonanie kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków przy ul. Wioślarskiej w Rzeszowie

Termin składania ofert

15.12.2021 do godz. 12.00 – sekretariat (I p.)

Termin otwarcia ofert

15.12.2021 o godz. 12.15 – świetlica (I p.)

Uwagi

P-32/2021

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie:

Zadanie pn.

„Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Dn 800 od ul. Ks. M. Kolbego do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lubelskiej oraz Wykonanie kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków przy ul. Wioślarskiej w Rzeszowie”

Termin składania ofert

24.11.2021 do godz. 12.00 – sekretariat (I p.)

Termin otwarcia ofert

24.11.2021 o godz. 12.15 – świetlica (I p.)

Uwagi

Postępowanie odwołane!!!

Zapytanie ofertowe – ZO27/2021

MPWIK sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie: ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zadanie pn.

„Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu oraz monitoringu do zamontowania na wodomierze, na usługę telekomunikacyjną zapewniającą łączność między tymi urządzeniami a systemem zarządzającym oraz na system zarządzający”

Termin składania ofert

23.11.2021 do godz. 12.00 – sekretariat (I p.)

Termin otwarcia ofert

23.11.2021 o godz. 12.15 – świetlica (I p.)

Uwagi

Zmiana terminu na składanie ofert.