Pomiń zawartość →

Cel projektu3

Celem projektu jest:

Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych i poprawa bezpieczeństwa dostaw wody pitnej na terenie aglomeracji Rzeszów.