Pomiń zawartość →

Ceny wody i ścieków

 

Ceny wody i ścieków na podstawie Taryfy na 2019r. obowiązującej od 16.05.2019r. do 15.05.2020r.

 

ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ Cena za 1 m³ dostarczonej wody:

dla wszystkich klientów 4,35 zł (netto   (VAT 8 %) 4,70 zł (brutto)

 

 

ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Cena za 1 m³ ścieków:

dla wszystkich klientów            
4,38 zł (netto) (VAT 8 %)

4,73 zł (brutto)

 

 

 

WYSOKOŚĆ  OPŁATY ABONAMENTOWEJ

Opłatę abonamentową na 2019 r. zróżnicowano – zgodnie z przepisami rozporządzenia – dla:

 

1. Odbiorców rozliczanych według wskazań wodomierza w 1-miesięcznym okresie  rozliczeniowym

korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 7,19 zł (netto)  (VAT 8 %) 7,76 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi dostawy wody 3,55 zł (netto)  (VAT 8 %) 3,83 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków 3,64 zł (netto)  (VAT 8 %) 3,93 zł (brutto)

 

 

Odbiorców rozliczanych według wskazań wodomierza w 2 -miesięcznym okresie  rozliczeniowym

korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 12,67 zł (netto) (VAT 8 %) 13,68 zł (brutto)
korzystających tylko z usług dostawy wody                               6,24 zł (netto)  (VAT 8 %) 6,74 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków 6,43 zł (netto)  (VAT 8 %) 6,94 zł (brutto)

 

 

2. Odbiorców rozliczanych na podstawie ryczałtu w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym

korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 6,31 zł (netto)   (VAT 8 %) 6,82 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi dostawy wody 3,12 zł (netto)  (VAT 8 %) 3,37 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków 3,19 zł (netto)  (VAT 8 %) 3,45 zł (brutto)

 

 

 Odbiorców rozliczanych na podstawie ryczałtu w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym

korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 11,40 zł (netto)   (VAT 8 %) 12,31 zł (brutto)
korzystających tylko z usług dostawy wody                           5,81 zł (netto)  (VAT 8 %) 6,27 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków 5,59 zł (netto)  (VAT 8 %) 6,04 zł (brutto)

 

 

 

3. Odbiorców usług korzystających z lokali w budynkach wielo-lokalowych

5,12 zł (netto)  (VAT 8 %) 5,52 zł (brutto)

 

 

4. Odbiorców posiadających dodatkowy wodomierz służący opomiarowaniu bezpowrotnie zużytej wody

2,65 zł (netto) (VAT 8 %) 2,86 zł (brutto)