Pomiń zawartość →

Ceny wody i ścieków

Ceny wody i ścieków na podstawie Taryfy na 2020r. obowiązującej od 16.05.2020r. do 30.11.2021r.

ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ Cena za 1 m³ dostarczonej wody:

dla wszystkich klientów 4,35 zł (netto (VAT 8 %) 4,70 zł (brutto)

ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Cena za 1 m³ ścieków:

dla wszystkich klientów
4,45 zł (netto) (VAT 8 %) 4,81 zł (brutto)

WYSOKOŚĆ OPŁATY ABONAMENTOWEJ

Opłatę abonamentową na 2020 r. zróżnicowano – zgodnie z przepisami rozporządzenia – dla:

1. Odbiorców rozliczanych według wskazań wodomierza w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym

korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 7,22 zł (netto) (VAT 8 %) 7,79 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi dostawy wody 3,56 zł (netto) (VAT 8 %) 3,84 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków 3,66 zł (netto) (VAT 8 %) 3,95 zł (brutto)

Odbiorców rozliczanych według wskazań wodomierza w 2 -miesięcznym okresie rozliczeniowym

korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 12,72 zł (netto) (VAT 8 %) 13,74 zł (brutto)
korzystających tylko z usług dostawy wody 6,26 zł (netto) (VAT 8 %) 6,76 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków 6,46 zł (netto) (VAT 8 %) 6,98 zł (brutto)

2. Odbiorców rozliczanych na podstawie ryczałtu w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym

korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 6,34 zł (netto) (VAT 8 %) 6,85 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi dostawy wody 3,13 zł (netto) (VAT 8 %) 3,38 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków 3,21 zł (netto) (VAT 8 %) 3,47 zł (brutto)

Odbiorców rozliczanych na podstawie ryczałtu w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym

korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 11,83 zł (netto) (VAT 8 %) 12,78 zł (brutto)
korzystających tylko z usług dostawy wody 5,83 zł (netto) (VAT 8 %) 6,30 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków 6,00 zł (netto) (VAT 8 %) 6,48 zł (brutto)

3. Odbiorców usług korzystających z lokali w budynkach wielo-lokalowych

5,16 zł (netto) (VAT 8 %) 5,58 zł (brutto)

4. Odbiorców posiadających dodatkowy wodomierz służący opomiarowaniu bezpowrotnie zużytej wody

2,67 zł (netto) (VAT 8 %) 2,88 zł (brutto)